Vaste plaats

Huur staanplaats 1 april tot 1 oktober (100 M2) € 1757,00
Huur jaarplaats 1 januari tot 31 december (100 M2) € 3342,00

Extra vierkante meters (per M2) € 7,00
Visvergunning € 17,50
Hond € 47,50
Extra persoon € 50,00
Water (per M3) € 2,85
Elektra (per KwH) € 0,50
Toeslag A locatie € 122,50